Vragen en antwoorden

Ik heb de Spa gevuld met vers water en AquaPerfect toegevoegd. Het water heeft nu een melkachtige kleur gekregen. Wat is dat?

Deze reactie is normaal. AquaPerfect begint te werken en kapselt de vervuiling in het water in. Hierdoor wordt de verkleuring veroorzaakt. Dit komt vaak voor bij Spa`s die al enige tijd in gebruik zijn. De verkleuring is dan ook intensiever, aangezien zich in de buizen en slangen al een biofilm heeft gevormd. AquaPerfect lost deze biofilm op.

U moet de volgende dag de filters reinigen en de looptijd van de filtratie verlengen.

In de regel is de troebelheid al de volgende dag verdwenen. In enkele bijzondere zware gevallen kan het water er wel drie dagen troebel uitzien.

 

Ik heb AquaPerfect toegevoegd en er heeft zich een poederachtige witte laag gevormd. Wat is dat?

Dat is een laag overtollig calcium, dat door Aqua Perfect is omgezet en wordt uitgescheiden. Als het water erg hard is kan dit zich herhalen.

U kunt deze laag eenvoudig afvegen met een doek. Verhoog de filterlooptijd, zodat het calcium kan worden uitgefilterd.

 

Ik gebruik AquaPerfect maar ik ruik het water toch. Waaraan ligt dat?

In vrijwel alle gevallen ruikt u niet het water, maar de Sparand en de isolatie, waartussen het vocht “ingeklemd” zit. Dit vocht wordt niet gereinigd en begint te bederven. Daardoor ontstaat er een onaangename geur. Het kan ook zijn dat de filters niet goed zijn schoongemaakt of langer dan een week in gebruik zijn. Ook daardoor kan er een onaangename geur ontstaan.

Reinig de Spa regelmatig met een ontsmettend middel. In zelden voorkomende gevallen was de dosering van AquaPerfect onvoldoende. In dat geval kunt u voor korte tijd de dosering verhogen. Zorg bovendien voor een regelmatige toevoeging van AquaPerfect. Reinig ook de filters regelmatig.

 

Na het gebruik van AquaPerfect zijn de filters donkerbruin. Wat is dat en wat kan ik daartegen doen?

Wanneer AquaPerfect wordt toegevoegd aan vers pas gevuld water kunnen de filters bruin verkleuren. De bruine verkleuring kan worden veroorzaakt door calciumresten of in het water opgeloste metalen zoals ijzer, koper of mangaan.

Laat de filters ’s nachts in een reinigingsoplossing weken. De volgende dag spoelt u de filters grondig uit en legt deze vervolgens nog een nacht in een chlooroplossing. Daardoor bleken de filters en krijgen weer de oorspronkelijke witte kleur.

 

Ik gebruik AquaPerfect nu ongeveer twee maanden. Aan de Spa poolrand heeft zich een slijmachtige rand gevormd. Wat is dat en wat kan ik er tegen doen?

Het gaat hier om een biofilm. Als u een oudere Spa hebt, die al met andere ontsmettingsmiddelen is behandeld, bevindt er zich een biofilm in de buisleidingen. Biofilm is een bacteriekolonie, die immuun is tegen ontsmettingsmiddelen. AquaPerfect vernietigt deze kolonie langzaam maar zeker. Kort voor de definitieve vernietiging raakt de biofilm los uit de buisleidingen en komt in de Spa terecht, waar deze neerslaat tegen de wanden. Soms komt dit ook voor bij de nieuwe Spa`s. Dat ligt dan aan een rest van het water dat in de fabriek voor testdoeleinden in de buisleidingen wordt gevuld.

Verdubbel de hoeveelheid AquaPerfect. Uiterlijk twee dagen daarna zou deze laag verdwenen moeten zijn. U kunt ook een shockbehandeling met anorganisch chloor uitvoeren.

 

Hoe worden de filters op de juiste wijze gereinigd?

Het is erg belangrijk, de filters twaalf uur in een reinigingsoplossing voor filters te laten weken. De reinigingsfilter weekt de vetten en oliën uit het filter los.

Om te voorkomen dat de vuildeeltjes in de filter weer in het water terecht komen, moeten de filters regelmatig grondig worden schoongemaakt. Nadat het water is ververst, adviseren wij de filters in de eerste week daarna dagelijks grondig met een waterslang uit te spoelen. Na het verversen van het water kunnen er in de eerste twee weken daarna sterke afzettingen in de filters ontstaan.

 

Kan ik AquaPerfect met andere reinigingsmiddelen combineren?

U kunt AquaPerfect niet met andere reinigingsmiddelen combineren. AquaPerfect zal iedere ander middel in het water als vreemde stof herkennen en inkapselen. Tijdens dit proces wordt ook het AquaPerfect verbruikt. Daarom is het gebruik van andere reinigingsmiddelen niet wenselijk en werkt het zelfs tegenstrijdlelijk.

Wanneer u toch chloor of andere reinigingsmiddelen heeft gebruikt, worden deze stoffen na twee tot drie dagen weer afgebroken, u kunt de behandeling met AquaPerfect voortzetten.

Wij wensen u veel genot en relaxmomenten met AquaPerfect!

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION